Monday, 23 February 2009

Kanin med selvrespekt.Identitet.

Får jeg spørsmålet "angrer du på noe" svarer jeg altid nei.
Mine erfaringer er fundamentet for hvem jeg er.
Jeg har gjort mye som ikke var det beste valget, handlinger som var direkte skadelige for meg selv, og jeg har såret andre.
Men jeg angrer ikke.
Jeg har brukt halve livet mitt på å akseptere at jeg er utenfor normen.
Og nå dyrker jeg denne egenskapen og føler lykke som et resultat.
Når man er utenfor en norm har man valg. Man kan velge å strebe etter å bli en del av den, og da undertrykke sider ved seg selv for å få dette fungere. Eller man kan akseptere å være på utsiden og heller skape sin egen norm.

Det perfekte normale er utopi for de fleste, men likefult arbeider mange hardt for å oppnå nettopp dette. De legger seg under kniven, de skjærer bort sin fysiske avstand mellom de og dette de så sårt lengter etter å tilhøre. Se så: ridelår vips borte. 5 cm nærmere.

Jeg har lenge diskutert modifisering av kropp, og hva modifisering for meg inneholder:
Tilpasning, ikke forbedring.
Når psyken har et ønske som fysikken ikke oppfyller, velger noen å modifisere fysikken.
Det har de all rett til. Jeg skulle gjerne ha sett at flere valgte å modifisere psyken.
Jeg skal ikke som så mange andre krisemaksimere effekten av fysisk modifisering når psyken er svak. Jeg antar jeg skriver for mennesker som er godt informerte fra før.

Jeg er full av beundring for mennesker som dyrker sine mangler og feil, sin avstand til normaliteten. The freaks om du vil. Disse som finner identiteten og selvrespekten i å være seg selv fult og helt. På tross av og på grunn av avstanden fra det normale.
The goddess bunny er er fantastisk eksempel.
Jeg kom over han for mange år tilbake og jeg smiler når han dukker opp på netthinnen eller på nettet generelt.
På tross av beinhard barndom preget av polio og utallige barnehjem,har Johnnie Baima AKA Sandie Crisp kultstatus, og er med i musikkvideoer. Uten å modifisere noe som helst.

Deilige frigjørende Miss Crips - I salute you!

http://www.youtube.com/watch?v=ISBeBuVKXL0


No comments:

Post a Comment