Sunday, 22 February 2009

FrpSiv Jensen har gått ut og advart mot snikislamisering av Norge.
"Søndag vedtok landsstyret et forslag til handlingsprogram som vil nekte ikke-vestlige innvandrere adgang til Norge så langt det er mulig. Dette gjelder både flyktninger, asylsøkere og de som gis opphold av humanitære årsaker."
Det som er SVÆRT skremmende, er at dette er gammel Frp-politikk fra tiden da Kleppe og Hedstrøm var de ekstreme på høyresiden. Med meninger som "folk flest" reagerte negativt på og tok avstand fra. Til og med Frp selv.
Nå 12 år senere ser vi altså at den gamle Frp-stilen er tilbake.

Hvorfor?

Fordi det er strøminger i samfunnet som mener dette. Ikke ekstreme tullinger, men vanlige folk med utdannelse. Frp er nå stemmen til langt flere enn man skulle tro var mulig.
Dette er mennesker som ikke hadde reagert med avsky om du presenterte partiprogrammet til Demokratene. Dette er regelrette rasister med ekstrem islamfobi.
Og Frp benytter seg av denne fremmedfrykten for alt den er verdt.
Det er svært alvorlig at slike uttaleser kan komme på trykk uten sterke motreaksjoner.
Det er viktig nå at mennesker våkner opp og engasjerer seg litt.
For samfunnet vi bor i går en mørk fremtid imøte om slike strømninger får bedre fotfeste.
"Kravene kommer, f.eks. om halalmat i fengslene, tilføyde Jensen. Selv mente hun fangene måtte være veldig fornøyd med å få tre varme måltider om dagen."

Jeg føler at jeg er i et mareritt.
Skjer dette virkelig?
Kan slike meninger komme fra så mange mennesker, uten at de selv er villige til å innrømme at de er sterkt preget av fremmedfrykt og rasisme?
At det er problemer i enkelte miljøer er ikke noe nytt.
Men Frp er ikke partiet til å løse disse problemene.
Frp ønsker ikke ghettoer i Oslo, men forstår ikke at de nettopp gjennom sin politikk polariserer og utestenger.
Utestegning, fremmedgjøring, og forskjellsbehandling skaper ikke samhold.
Det skaper avstand.


Jeg avslutter med et par sitater av Hitler.
Dette er akkurat hva Frp driver med nå:
"Make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it"
"All propaganda has to be popular and has to accommodate itself to the comprehension of the least intelligent of those whom it seeks to reach. "
No comments:

Post a Comment