Friday, 28 August 2009

H1N1


I've been sick with H1N1 for 4 days now, and today Gird left work early cuz he has symptoms too.
I had hoped for a apocalyptic pandemic, and sadly this is not the case.
I feel like total crap though, and hope it will pass very soon.

Saturday, 22 August 2009

In the back of the buss.


White norwegians moving their children to "white" schools. They claim it's not racism. They only want their children to have white norwegian friends, to have white children they can identify with, children who speak the same language they do. They want their children to learn norwegian culture. And they even admit to contributing to segregation, but like they say in their own words: " to those of you who criticize me, you can take my place" And I would in a heartbeat If I had kids. Norwegian culture... It's a term that has several layers. There is an ongoing debate over the meaning and content of norwegian culture, and the only conclusion to me is that the term itself is vague and undefineable, at least in a traditional sense. And it is in this traditional sense these ethnic norwegians think. They have an archaic view on norwegian culture. Clinging to the 1950's if you will. And herein lies the racism. Norway is a multi cultural country, and has been so for about 45 years. ( Not counting the Sami people, Gypsies [lack of a better term]and The Fins) Mela is norwegian culture now, muslim mosques are norwegian culture, all the world religions are practised in norway. You can find a restaurant from every corner of the world here in Oslo, even norwegian restaurants, serving old style norwegian food. STILL these parents cling onto the past due to their fear. So now we have "white" schools and "mixed schools" Is there another word for that besides segregation? No. Is there another word for parents who take their children out of mixed schools and place them in white schools than rascism? No. I really don't give a shit about all the fluff they wrap around their opinions, all their fancy words and so called "honesty" It's racism, and there is no other word for it. This country is in a state of fear, a fear created by media and the extreme right. There was a shooting next to my work place, and the first thing my mom ask me was : "was he black?" No mom he was not black. There was a stabbing outside my block and everyone assumes the stabber was black. There is a head line conserning a rape, and everone assumes the assailant to be black. The mentality these people have makes me seriously ill, and I fear the next level of bigotry.

And then we have the 3. and 4. generation of imigrants who ALSO move their kids to more white schools... Because they are so pressed on the matter of "integration" they are willing to sacrefice their own culture to become more "norwegian". It's so important for them to be seen as some of the few imigrants who are accepted. What ever happened to the Salad Bowl? I like salad, it makes my life more interesting. The illusory melting pot of olden days is not just out dated, it's a very naive and assimilst way of thinking. What's so horribly wrong with being multi cultured? Why can't we have both? Why can't ethnicity be a thing of worth and pride? Norway is a cold country....and I fear a winter of hate is upon us...

Monday, 17 August 2009

No gods no masters


Norsk blogg denne gangen.

Valgår.
Og som tidligere år skal jeg ikke stemme.
Jeg vil ta for meg noen av argumentene til de av dere som stemmer ved valg, og se nærmere på hva de argumentene faktisk inneholder.

1: De som ikke stemmer, kan heller ikke klage.
Jeg vrir det, og sier at de som stemmer kan faktisk ikke klage.
De har brukt sin stemme til å fremme et system, du har gitt idioter makt og er _direkte_ ansvarlig for feilene de begår. Jeg som ikke stemmer, kritiserer systemet, tar avstand og gir ikke min støtte. Jeg er totalt fritatt for ansvar, og jeg er i min fulle rett til å kritisere både systemet og deg for å ha bidratt.

2:De som ikke stemmer kan ikke forandre/ bidra til samfunnet.
Vi som ikke stemmer forandrer samfunnet nettopp gjennom å ikke stemme. Lav valgoppslutning fører til forandring, det fører til ettertanke og undersøkning. Det fører til nye strategier. Det kan føre til at de som styrer mitt samfunn tvinges til å tenke nytt. Du kan også forandre samfunnet ved andre metoder. Ved frivillig arbeid, ved å demonstrere, ved å skrive brev til ambassader og regjeringsmedlemmer, ved å gi støtte til diverse organisasjoner. Jeg vil minne dere på at samfunnet trenger en motpol og jeg er en del av denne motpolen. som jeg har sagt så mange ganger før: Samfunnet du lever i er bygget på revolusjon. Ingen motstand; ingen frihet.

3:Om man som velger ikke har et parti man er enig med, må man velge trategisk eller velge det man er mest enig med/minst uenig med.
Skremmende. Om noen spør meg hva jeg ønsker å velge av pest og kolera, sier jeg nei takk til begge deler. Logisk konsekvens av et umulig valg. For det er nettopp det dette handler om, det å velge. Du har et valg, du trenger ikke stemme på det partiet som du er minst uenig med, du kan bare la være å stemme på det. Easy. Jeg vil aldri gi støtte til noe jeg er 60% enig i, eller 80% enig i.

Jeg vil skrive litt om det å bidra til samfunnet.
Å være en outsider krever sin kvinne og jeg har styrken til det.
Som en som ikke stemmer, får jeg ofte kommentarer som at jeg er lat, naiv og lignende.
Det preller av meg. Jeg vil igjen snu dette og påpeke at svært mange av de som stemmer ved valg (ikke alle), lener seg godt tilbake i sofaen og tenker at nå har jeg gjort mitt. Men jeg som ikke stemmer, bruker hele året på å prøve å påvirke gjennom å delta i demonstrasjoner, skrive brev til maktpersoner og organisasjoner, mailer, blogge, gjennom kunst og musikk. Å forandre et samfunn er en konstant kamp, og er ikke vunnet gjennom å putte en lapp i en boks. Jeg har valgt et yrke der jeg hjelper de svakeste i samfunnet. Jeg er opptatt av dyrevern og miljøvern. Lat og naiv er det siste jeg er.

Er man ikke fornøyd med et system, må man jobbe med å forandre systemet. Gjentatt valgdeltakelse forandrer ikke en dritt. Det fremmer systemet. Styrker det.
Systemet du stemmer frem, er et system du ikke har noe inflytelse på etter at din lapp er avlevert. Så hva stemmer du frem? Er det greit å stemme på et parti fordi de er for human flyktningspolitikk, samtidig som de er for et fortsatt økonomisk sammarbeid med Kina? Hvor mange saker må man overse for å kunne sove godt om natten?
I mitt tilfelle: Ingen.
Er du fornøyd med systemet slik det er i dag? Er dine barn godt nok ivaretatt? din gamle mor? Ditt pykisk utviklingshemmede barn? Din kreftsyke mann?
Demokratiet vi lever i er undertrykkende, preget av korrupsjon og løgner.
Og jeg nekter å delta.

Jeg er 33 år og har aldri stemt. Jeg er stolt over at jeg i mitt politiske arbeid har oppnådd mere enn de fleste. Det finnes andre metoder.
Det er ditt valg.

Sunday, 16 August 2009

That's Romance out now!


Our loving tribute to Sleepchamber and John Zewizz is now out on CD.
All procedes go to www.freethebears.org.
Label/artists get's nothing, so please support a very good cause.
Help me spread the link, and do give your thanks to the wonderfull BradMiller for making it all happen.

http://theebradmiller.blogspot.com/2009/08/thats-romance-part-1.html