Tuesday, 5 May 2009

Ordet som makt


Når kan vi som mennesker fastslå at en mening er rett eller uriktig? Kan vi egentlig kun snakke om etisk riktige meninger?
Fritt Ord har denne gangen gitt prisen til noen som er svært provoserene for mange. Hun er samtidig svært populær blandt andre. Å tildele noen en pris har en sterk psykologisk effekt både på den som mottar den og på de som observerer tildelningen av prisen. Mennesker har en helt egen evne til å sidestille ordet "tildelning" med det å "rettferdiggjøre" eller å "godkjenne".
Det er ikke altid tilfellet. Og ikke minst er dette uriktig med tanke på Fritt Ord.
Denne personen har fått tildelt prisen for sin deltakelse, ikke for sin overbevisning.

Fritt Ord er ikke en instutisjon for korrekt etisk ytring, det er ikke en høyborg som skal være moralens fyrtårn for mennesker. Å anta dette er å tilegne Fritt Ord egenskaper de slettes ikke har. En ytring alene er harmløs, blir den ytret av flere og støttet av mange, får den makt og betydning. Men får den samme ytringen motpoler, så oppstår det debatt. Og det er denne prosessen som skaper tanker, nye vinklinger og forståelse og kunnskap. Det finnes tidspunkter i denne prosessen som kan være sårbare, og disse oppstår når en av fløyene i debatten vinner grunn og får fotfeste for sine ytringer og overbevisninger, samtidig som motparten får oppmerksomhet som feks å få tildelt en pris som Fritt Ord. Mange går da rett i fellen ved å anta at motparten sine meninger og ytringer automatisk, nesten magisk, vil smitte over på resten av befolkningen som man trodde var i ens hule hånd. Det oppstår en frykt for at motparten på underlig vis ved hjelp av sin tildelte pris, kan svinge tryllestaven og forvandle menneskers meninger. Vips. Så har man gjort selvstendig tenkende mennesker om til tankeløse, handlingslammede zombier som går i offerflokk rett i gapet på den eneveldende motparten.

Man frykter, ja man mener faktisk at dette øyeblikket har revet ned alt man har bygget opp gjennom alle år med kamp om rettigheter og likestilling. At ens meninger og overbevisning står i fare for...ja....for å bli uriktige?
Jeg lever tenker ikke slik. Jeg mener faktisk at en offentliggjørelse av motparten er utelukkende fruktbar og nyttig. Fordi jeg er trygg på at min mening er den rette for meg, og jeg er trygg på at andre mennesker jeg respekterer og ønsker å ha med på laget, er like trygg på seg selv. Jeg tror ikke at en pris vil utslette mine meningskamerater, eller smitte de med en etisk svineinfluensa.

Til slutt vil jeg si litt om etisk rett og etisk urett. Man kan brenne sterkt for en sak, og ha en lidenskapelig overbevisning om at nettopp dine meninger er etisk riktig. Men det finnes ikke noe etisk rett og etisk galt. Vi kan ikke kreve at vår overbevisning skal gjelde for alle. Noen mennesker mener homofile er syke, noen mener jøder er svin, noen mener at Norge er for Nordmenn. Dette har de rett til og lov til å mene. Din jobb er å være trygg nok på deg selv og dine meninger til å stå stødig i en debatt og ikke miste fotfestet. Din jobb er å ta vare på de du forsvarer og kjemper for gjennom å betrygge, forsikre og realitetsporientere. Din jobb er ikke å kneble mostanderen, eller frata han/henne en pris. Din jobb er ikke å skrike høyt i panikk og raseri. Din jobb er ikke å vise frykt for egen sak. Jeg vil avslutte med et sitat jeg bærer med meg i alt:
Never interrupt your enemy when he is making a mistake.15 comments:

 1. Jeg har ikke skrevet under på noen av oppropene som ønsker å ta fra NKM prisen. Fått er fått. Men jeg vil nok en gang få understreke at det som gjør at jeg og mange med meg er skuffet over tildelingen, er ikke meningene hennes. Meningene skal hun få ha og ytre offentlig så mye hun bare vil (og det gjør hun jo, ikke noe problem der). Mitt problem er måten hun argumenterer på. Det er nærmest umulig å debattere med henne, måten hun vrenger ting på undergraver enhver opplysende og utforskende debatt. Ta det fra en som har prøvd, gjentatte ganger.

  Jeg hadde håpet at Fritt Ord-prisen ville gått til en person som bidro til en åpen debatt som var lærerik for alle parter. Det eneste NKM oppnår er skyttergravskrig. Så ja, jeg er skuffet over tildelingen og mener at hennes bidrag ikke når opp til det jeg mener Fritt Ord bør premiere. Ikke på grunn av hva hun mener, men på grunn av hvordan.

  ReplyDelete
 2. Støttar Eira her.

  Dei som reagerar på reaksjonane på tildelinga bommar på kva vi reagerar på. Kor mange gonger må eg seie at eg tykkjer det heilt greit at ho meiner det ho gjer og at sprader rundt og gjev uttrykk for det. Eg vil forsvare at ho gjer det.

  Eg kan derimot ikkje påstå at det ho gjer bidrar til at debatten vert betre. Ho bidrar ikkje i det heile tatt til kommunikasjon eller meiningsutveksling. For ho argumenterar ikkje for sine meiningar på eit logisk konsekvent vis. Og det er der eg meiner Fritt Ord drit seg ut ved å gje prisen til henne, for det ho gjer er ikkje å bidra til det frie ord. Det er ho, som med sin vondsinna retorikk, ønskjer å kneble sine motstandarar.

  ReplyDelete
 3. "Institusjonen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. "

  Om NKM benytter en måte å debatere på som oppleves som vanskelig, provoserende eller lite lærerik, avviker ikke stort fra hvordan svært mange opplever en hissig og lidenskapelig debatt rundt et tema de brenner for. Hun har ikke fått prisen for debattteknikk, selvinnsikt eller brobygging. Kun for sin deltakelse og innsats.

  ReplyDelete
 4. Fritt Ord har sine grunner for å gi henne prisen. Derfor er jeg heller ikke enig med de som ønsker å ta fra henne prisen. Den har hun, for alle praktiske formål, ærlig og redelig vunnet.

  Derimot er jeg sterkt uenig i Fritt Ords grunnlag for å tildele prisen. Jeg skulle ønske de prioriterte støtte til personer som gjør debatten rikere og mer innsiktsfull. Fritt Ord gjør naturligvis som de vil, og det verken kan eller vil jeg hindre dem i. Men det hindrer meg ikke i å være skuffet og å mene at andre hadde fortjent prisen mer.

  ReplyDelete
 5. De gir henne prisen på grunnlag av hennes lange virke som filosof, forfatter og statsstipendiat. Ikke kun homodebatten.De gir henne prisen fordi hun representerer en del av befolkningen som har meninger en stor del av befolkningen er sterkt uenig i. Fritt Ord gir henne prisen fordi hun har meninger som gjør henne upopulær og utsatt for sterk kritikk men hun står ved de. For meg er dette en sterk og viktig markering av ytringsfriheten. Er jeg enig med henne? Overhodet ikke. Syns jeg det er et godt valg? Overhodet ikke. Er det mange andre som også hadde fortjent denne prisen? Selvsagt. Men jeg forstår og støtter Fritt Ord 100% i tankene bak dette valget.
  Du har all rett til å være skuffet. Men stå på og bruk følelsene dette gir deg videre i debatten som jeg vet du har vært aktiv i.

  ReplyDelete
 6. "Homodebatten" er helt underordnet i mitt syn på henne. Det som opptar meg er menneskesynet hennes, der enkelte grupper mennesker anses som å ha høyere menneskeverd og moral enn andre - til og med i et arvesyndsperspektiv, der barn av "mindreverdige" selv er mindreverdige. Dette er gjennomgripende i all filosofien hennes, ikke bare det homorelaterte.

  ReplyDelete
 7. Jeg leste bare en utspørring på Dagbladet eller VG og der synes jeg igrunn at hun tidvis virket rett og slett useriøs. Med en gang noen var uenig med henne kom det pre-programmerte kontraslag nesten som om hun skrev dem fra en mal eller noe. Jeg kan definitivt se en anelse av det Eira snakker om bare ved en sånn enkel ting.

  ReplyDelete
 8. Man kan være så usaklig man bare vil.
  Det skal ikke finnes noen mal for hvordan man ytrer meninger. Dette kravet fra motstanderene får meg til å spørre: Hvem skal sette denne malen? Hvem skal være debattens høye vokter for god og riktig debatteknikk? Jeg tror ikke dette er hva motstanderene ønsker, men jeg kan virkelig ikke se hvordan denne "kvalitetsikringen" ellers skal praktiseres.

  ReplyDelete
 9. Selvsagt skal det ikke være et krav til hvordan man ytrer meninger. Man har alltid rett til å ytre seg. Usaklig rabulering har og skal ha sin plass i offentligheten. Men det betyr ikke at man fortjener en pris for det. Min personlige mening er at prisen burde gått til noen som bidrar konstruktivt til debatten, ikke destruktivt.

  ReplyDelete
 10. Denne artikkelen er forresten ganske treffende: http://www.dagbladet.no/2009/05/05/kultur/litteratur/anmeldelser/fritt_ord/nina_karin_monsen/6070056/

  ReplyDelete
 11. Konstuktive bidrag: det er en subjektiv mening.

  ReplyDelete
 12. For ordens skyld: Jeg liker sinte destruktive bidrag best. Litt avhengig av innhold. Er ikke jeg kjempereservert eller? Tusen "døde" tamiler på Karl Johan for eksempel. Det er sånn passe destruktivt alt ettersom hvor man står i den debatten.

  ReplyDelete
 13. Jeg er (naturligvis?) enig med min samboer her, men jeg vil gjerne legge til et par vurderinger her.

  Indignasjonen over Nina Karin Monsens holdninger forstår og deler jeg, men reaksjonene synes jeg er direkte feilvurderinger. Det virker på meg som om man er mer opptatt av å ha rett, enn å gjøre det rette her. Ved å protestere så høylydt som mange har gjort skaper man ikke bare inntrykk av at man ønsker at hun skal holde munn, man gir henne også posisjonen som samlende symbol for en hel del mennesker som føler seg overkjørt.

  Å møte dårlige argumenter med indignasjon er egentlig skrekkelig dårlig argumentasjon. Det eneste midlet som fungerer mot reaksjonære og intolerante folk er åpenhet, respekt og forståelse. Når Kim Friele blir så rasende som hun blir skaper hun et veldig dårlig klima for forståelse mellom partene. Da ser jeg ikke forskjellene på henne og motstanderen (selv om jeg emosjonelt sett kan forstå Friele).

  Det er ikke opp til å oss å vurdere hvor terskelen skal ligge for bra debattførsel i offentligheten, bortsett fra som rent subjektiv synsing. Det samme gjelder Fritt Ord. Dersom de vurderer saken slik de gjør, så er det deres pris å dele ut, deres penger og deres vurderinger. Dersom man blir provosert over det, så får man enten bli medlem av deres styre, eller bruke tiden på å argumentere mot prisvinnerens synspunkter. Å skulle legge press på komiteen, og mene at de må trekke tilbake prisen er unnfallende og man går lett i tjeneste for en type samfunn ingen av ønsker, slik jeg ser det.

  Fritt Ord må dele ut prisen sin til akkurat hvem de vil.

  ReplyDelete
 14. Jeg er enig med Thule, og det er mye av grunnen til at jeg har holdt meg unna opprop og demonstrasjoner. Jeg foretrekker å debattere framfor å brøle slagord. Det å skulle ta fra henne prisen er et slag mot alt det prisen står for, og tjener i tillegg mot sin hensikt på flere plan.

  Og ja, Fritt Ord må få dele ut prisen sin til akkurat hvem de vil. Akkurat som jeg må få si akkurat det jeg mener om valget de gjorde.

  ReplyDelete
 15. Batcheeba: Selvsagt er det subjektivt. Jeg sa jo at det var min personlige mening. For å utdype: Personlig mener jeg altså at det er konstruktivt å debattere med et minimum av saklighetsnivå (som Arne Næss på utmerket vis presenterer i sin lille exphil-bok), og at det er destruktivt å se bort fra saklighet og i stedet basere seg på hersketeknikker, stråmenn, ugyldige slutninger og grunnlagsløse generaliseringer. Meg om det.

  ReplyDelete