Tuesday, 15 March 2011

White people don't loot?

This is a blog post in norwegian as it deals with the article written by a norwegian journalist on looting.
Please use google translate to read in your language.

Mens mennesker gjennomgår en av verdens største katastrofer, velger Jørgen Meberg Gilbrant, journalist i Dagbladet, å gjøre en sak på hvorfor mennesker i ulike deler av verden "plyndrer" når de er fanget i en naturkatastrofe.

Jørgen Meberg Gilbrant har valgt å bruke dette bildet til sin artikkel. Og jeg påpekte til han via mail at sakens vinkling var populistisk og smakløs. Jeg påpekte også at han burde forstå konsekvensene av vinklingen i forkant . Kommentarfeltet under saken er nå stengt pga "rasistiske kommentarer". Jeg påpekte for Jørgen Meberg Gilbrant at om han ikke forstår hva en slik vinkling fører med seg, er han i beste fall naiv.

Det er faktisk ikke relevant for min reaksjon at han har intervjuet en sosialantropolog om "kulturforskjellene" i USA og Japan. Om det var hans ønske å lyssette kulturforskjeller som han sier i mailen, burde han ha valgt et annet bilde. Et  slikt bilde skapte furore i USA nettopp pga denne fremstillingen om at "hvite skaffer seg mat", mens "sorte plyndrer". Jørgen Meberg Gilbrant påstår at det er jeg som trekker frem hudfarge, og mener saken hans er nøytral. Det er grov ansvarsfraskrivelse.
Å plyndre er å rane, å stjele. Det er nedfelt i menneskerettighetene at man har rett til mat og ly, og at myndighetene har plikt til å skaffe dette til veie. Ergo er det ikke plydring - det er overlevelse. I Haiti og i Louisiana var det enorm fattigdom,  hjelpen kom alt for sent. Vi vet at  Bush selv har beklaget at han ikke sendte hjelp raskere. Han valgte å sende inn bevæpnede soldater først, dette har han også beklaget i etterkant fordi det ikke var et behov for væpnede soldater. Alle i Louisiana vet Bush ikke hadde sendt soldater om katastrofen hadde skjedd i en by med overtall hvite. Som Kanye West sa: George Bush Doesn't care about black people. Situasjonen i Hatiti er grotesk med sin ekstreme kriminalitet, og å kalle det plyndring når mennesker flykter fra voldtekt og kuler, er direkte provoserende.

Jørgen Meberg Gilbrant mener hans sak handler om kulturforskjeller. Jeg mener hans sak er _vinklet_ bevisst for å spille på den voksende fremmedfrykten og rasismen vi ser her i landet. Det er populisme. Det finnes ikke et annet ord for det. Sitater han har tatt med understreker nettopp dette:  "Idiotiske fenomener som at folk strømmer på og plyndrer supermarkeder er noe man ikke opplever blant japanere."

Idiotiske fenomener? Å kjempe for sin egen overlevelse er ikke likestilt med idioti. Å påstå at det er det, er idioti. Det er korrekt at noen mennesker tar materielle ting som ikke var relatert til overlevelse . Jeg vil igjen påpeke at dette nettopp ble relatert til hudfarge i USA selv om dette ble gjort av både de med hvit hud og de med mørk hud i Louisiana. Journalister har enorm makt. De alle fleste mennesker velger å lese dette uten å sette seg inn i saken. Ergo har Jørgen Meberg Gilbrant tømt bensin på bålet. Og er ikke villig til å innse hva saken har ført til.

Det overrasker meg ikke at en norsk journalist velger å vinkle en slik sak. Her i landet er vi grenseløst naive, og pga vår rikdom, vårt demokrati, og vår ytringsfrihet har vi blitt late og bortskjemte. Vi har liten innsikt i hvordan det er å gjennomgå traumer. Dette ser vi også i møtet med flyktninger med PTSD. Vi har ikke kompetansen til å møte mennesker med krigstraumer.

Vi er heldige som bor i dette landet. Problemet er at denne behagelige tilværelsen fører til arroganse og uvitenhet. Og som i tilfellet med denne journalisten: Total manglende forståelse på et meget betent tema. Hvordan hadde denne saken blitt mottat i USA?

Under følger mailer mellom meg og journalisten. Jeg vil påpeke at jeg ikke fikk svar på siste email. Jeg kan bare anta at han ikke er motivert for diskusjon. Og hans artikkel får stå uredigert. Med lukket kommentarfelt.

Update: "Al Jazeera's Steve Chao, reporting from Iwate prefecture says some 140 cases of looting were reported just south of Morioka - the first cases of looting since the earthquake struck exactly one week ago"

O Rly?Mitt navn er ..., og jeg ble ganske satt ut av din sak i går om hvorfor japanere ikke "plyndrer" slik som folk med mørkere hud. Ja, jeg settet artikkelen din litt på spissen, men jeg tror virkelig ikke du vet hva denne saken gjør med folk. Når det gjelder Louisiana var det ikke bare de med mørk hud som "plyndret" som det er blitt omtalt. Forskjellen på bildene vi så i media var at når hvite skaffet seg mat, var det overlevelse, og når de med mørh hud skaffet seg mat, var det plyndring. Det er rasisme period.

 Dette var en stor sak i USA i kjølvannet av Katrina. Og du som journalist burde ha satt deg litt mere inn i hvordan situasjonen var. Du burde forstå at en slik vinkling, med de bildene du har valgt, trigger noe i hodet på folk i dette landet som tror at vi fortsatt opererer med "rase" og at graden av melanin i huden har noe å si på hvordan man reagerer ved en naturkatastrofe. Jeg ser i dag at kommentarfeltet er stengt. Er du overrasket?

Smakløst, populistisk vinklet og rett og slett provoserende. Jeg håper jeg ikke er den eneste som har skrevet til deg. Men jeg tipper du har fått noen "heia-mail" som skryter av deg for å påpeke hvor primitive disse svarte er.

Not good, mate. Not good.

Signert.
:
http://www.huffingtonpost.com/van-jones/black-people-loot-food-wh_b_6614.html

--


Det er selvsagt ikke bare dem med mørk hud som plyndrer. Chilenere plyndret, engelskmenn plyndrer når det flom, amerikanere plyndrer, osv osv. Det er du som trekker konklusjonen at det har noe med hudfarge og gjøre og blir støtt. Dette handler om KULTURELLE forskjeller, som mange synes er interessante - og som det finnes vitenskapelig grunnlag for, derfor intervjuet jeg også en sosialantropolog.

Mvh,

Jørgen

--
Takk for svar.

Jeg vil påpeke at jeg ikke konkluderer med at dette handler om hudfarge, jeg konkluderer med at saken er lagt frem på en måte som gjør at den blir oppfattet slik.
Det er uheldig og ja, populistisk.
Dessuten er ordet "plyndre" ladet, mennesker i nød plyndrer ikke. De gjør det de kan for å overleve. Å plyndre er å rane eller å stjele. Mennesker i nød har faktisk rett ved lov til å skaffe seg mat om myndighetene ikke er i stand til å gjøre det for de. Ergo er ikke loven brutt.

 I japan får folk hjelp der det er mulig å hjelpe. I Louisiana fikk de ikke hjelp før det var for sent for svært mange, og mange mener det var nettopp fordi det var i et område med få hvite. Dette har Bush fått intens kritikk for i etterkant. Han sendte soldater med våpen før han sendte hjelp. Jeg kan love deg at hadde du trykket denne saken i en amerikansk avis, hadde reaksjonene vært svært sterke. Jeg forstår at du er journalist og ønsker at dine saker blir lest. Denne gangen har du fått reaksjoner så det monner. Hvorfor ble kommentarfeltet stengt pga rasistiske kommentarer tror du, om saken din ikke fyrer oppunder nettopp rasismen som viser seg i dette landet? Om det ikke var din bevisste intensjon, vil jeg påstå at du som journalist er en smule naiv.

Janne--No comments:

Post a Comment